Berichtgeving verbod opzetten kalveren i.v.m. blue tongue (blauwtong)

16-09-2015
Verbod opzetten kalveren uit Frankrijk i.v.m. blue tongue (blauwtong)

Op het verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn informeert SKV u het volgende.
Onlangs is bekend geworden dat er in Frankrijk een runder- en schapenhouderij besmet is met Blauwtong. De Franse autoriteiten hebben om de uitbraak een beperkingsgebied ingesteld. Dierbewegingen vanuit dit gebied naar vrije gebieden is verboden, behoudens, onder voorwaarden, direct transport naar het slachthuis. Import en opzet van kalveren afkomstig uit deze regio's (zie bijlage 1 en bijlage 2) is niet toegestaan. 
Voor import vanuit overige gebieden in Frankrijk vragen wij u om de gebruikelijke aandacht voor hygiëne.

U kunt kalveren uit de beprekingsgebieden herkennen aan de Regio code die is opgenomen in het levensnummer van het kalf. In bijlage 3 vindt u een beknopte leeswijzer voor ID codes van Franse Kalveren.

Bijlage 1 - beperkingsgebieden
Bijlage 2 - beperkingsgebieden
Bijlage 3 - leeswijzer ID code17-10-2014
Dagelijks Bestuursbesluit verbod opzetten kalveren uit Hongarije i.v.m. blue tongue (blauwtong)

Het dagelijks bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversec­tor heeft op 16 oktober 2014 het volgende besluit genomen.
 
Krachtens het bepaalde in artikel 5 van het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR) kan het dagelijks bestuur gebieden aanwijzen waar een besmettelijke dierziekte heerst of heeft geheerst, waaruit het verboden is vleeskalveren op te zetten.  
 
Hierbij bepaalt het Dagelijks Bestuur dat het verboden is vleeskalveren op te zetten uit Hongarije in verband met het voorkomen van de ziekte blue tongue (blauwtong).
 
Dit dagelijks bestuursbesluit is van toepassing met ingang van 17 oktober 2014.
 

Voor het Dagelijks Bestuur,
S.B.M. Jongerius,                                                      M. Elema,
voorzitter                                                                   secretaris 
 


28-08-2014
Dagelijks Bestuursbesluit verbod opzetten kalveren uit Roemenië i.v.m. blue tongue (blauwtong)

Het dagelijks bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversec­tor heeft op 27 augustus 2014 het  volgende besluit genomen.
 
Krachtens het bepaalde in artikel 5 van het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR) kan het dagelijks bestuur gebieden aanwijzen waar een besmettelijke dierziekte heerst of heeft geheerst, waaruit het verboden is vleeskalveren op te zetten.  
 
Hierbij bepaalt het Dagelijks Bestuur dat het verboden is vleeskalveren op te zetten uit Roemenië in verband met het voorkomen van de ziekte blue tongue (blauwtong).
 
Dit dagelijks bestuursbesluit is van toepassing met ingang van 28 augustus 2014.
 
Voor het Dagelijks Bestuur,

S.B.M. Jongerius,                                                      M. Elema,
voorzitter                                                                   secretaris 

Actueel

IKB vleeskalveren wordt Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling en zal in 2017 de huidige IKB vleeskalveren 2008 regeling vervangen.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

lees meer