SKV Jaarverslag 2018

31-7-2019

Het SKV jaarverslag van 2018 is digitaal inzichtelijk.


De SKV is door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) aangewezen als Certificerende Instelling voor de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf en voert de controle- en certificeringsactiviteiten uit. In Vitaal Kalf zijn voorschriften opgenomen op het gebied van onder meer antibiotica, dierenwelzijn, diergeneesmiddelenadministratie, Identificatie en Registratie (I&R), hygiëne en transport. Er bestaan voorschriften voor kalverhouders, kalfsvleesverwerkingsbedrijven, transporteurs en verzamelcentra.

In het verslagjaar is de registratie van kalveren in het Kalf Volg Systeem (KVS) geïntroduceerd in Vitaal Kalf. De KVS databank is ontwikkeld in opdracht van Zuivel NL, Vee&Logistiek Nederland en SBK. In KVS kan het transport van de melkveehouder naar het verzamelcentrum naar de kalverhouder worden geregistreerd. Met KVS wordt beoogd de kwaliteit van het kalf te optimaliseren.
SKV is aangewezen als beheerder van KVS.

Het aantal aangesloten ondernemers was eind 2018 971. In 2017 waren dit er 934. In totaal zijn er 11.115 controles uitgevoerd en is er voor 5.172 koppels vleeskalveren een kwaliteitscertificaat afgegeven.U leest het in ons Jaarverslag 2018.

Actueel

SKV Jaarverslag 2018

Het SKV jaarverslag van 2018 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

SKV Jaarverslag 2017

Het SKV jaarverslag van 2017 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer

IKB vleeskalveren wordt Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling en zal in 2017 de IKB vleeskalveren 2008 regeling vervangen.

lees meer