Controles

SKV voert controles uit binnen de gehele vleeskalversector. Deze controles kunnen bestaan uit visuele controles, controles van de bedrijfsadministratie maar ook monsternames. Controles vinden altijd onaangekondigd plaats. Monsters worden geanalyseerd door het onafhankelijke laboratorium. Monster worden zowel genomen van het levende als het geslachte vleeskalf.

De omvang van de door SKV uitgevoerde controles worden jaarlijks vermeld in het jaarverslag.

Actueel

IKB vleeskalveren wordt Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling en zal in 2017 de huidige IKB vleeskalveren 2008 regeling vervangen.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, RoemeniĆ«, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

lees meer