Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV)

Het GTSKV systeem is opgezet om SKV kalveren die ge├»mporteerd worden, tijdens het gehele transport te kunnen traceren. Tracering in alle stadia van het transport is o.a. van het grootste belang bij het uitbreken van een besmettelijke dierziekte.

SKV aangeslotenen zijn verplicht voor vertrek van het betreffende transport hiervan melding te doen in GTSKV. Via www.gtskv.nl kunt u transporten van importkalveren melden.

Indien u onverhoopt automatiseringsproblemen heeft bij het doen van GTSKV meldingen buiten kantooruren, blijft u alsnog verantwoordelijk voor het doen van een correcte melding. In het voorkomende geval kunt u bellen met 030-6941916. Op de voicemail kunt u uw bericht inspreken. Op deze wijze is het transport wel bekend in het geval van uitbreken van een dierziekte. U dient na het verhelpen van uw automatiseringsproblemen alsnog zelf zorg te dragen voor de melding in GTSKV.

Vergeet u niet om de volgende punten ALTIJD te melden indien u de voicemail inspreekt:
  • Plaats en land van vertrek
  • Aantal kalveren
  • Kenteken van de transportwagen
  • UBN en plaats van de eindbestemming

In 2013 heeft de SKV besloten dat het van belang is dat de geboorteregio van een kalf in crisissituaties getraceerd kan worden. Hiervoor heeft de SKV het handboek herkomst regio vleeskalveren opgesteld. In dit handboek is aangeven hoe en of het herleiden van de herkomstregio aan de hand van paspoort te achterhalen is. Dit handboek kunt u downloaden via onderstaande link.

Handboek Herkomstregio Vleeskalveren

Actueel

SKV Jaarverslag 2017

Het SKV jaarverslag van 2017 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemeni├ź, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer

IKB vleeskalveren wordt Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling en zal in 2017 de IKB vleeskalveren 2008 regeling vervangen.

lees meer