Nieuws

Opzetverbod voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland

Het is, in verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, verboden kalveren op te zetten die afkomstig zijn uit de volgende landen:
1. Bulgarije;
2. Hongarije;
3. Roemenië;
4. Verenigd Koninkrijk;
5. Ierland.

Voor Ierland is de opzet van kalveren niet toegestaan, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De kalveren worden vanaf de grens rechtstreeks naar de vleeskalverhouderij getransporteerd. Het vervoermiddel waarmee de vleeskalveren worden getransporteerd wordt volledig gelost bij de betreffende vleeskalverhouderij, en
2. Afvoer van de vleeskalveren vanaf de vleeskalverhouderij is uitsluitend toegestaan naar een kalverslachterij, en
3. Op het bedrijf zijn geen runderen (bijv. melkvee) aanwezig, en
4. Indien op het bedrijf ook vleeskalveren aanwezig zijn die niet zijn geïmporteerd uit Ierland, is afvoer van ook deze vleeskalveren uitsluitend toegestaan naar een kalverslachterij.

Aangeslotenen die zich niet houden aan een importverbod of de daarbij gestelde voorwaarden krijgen conform artikel 41a Controle- en Sanctiereglement SKV een boete van € 750,- voor ieder vleeskalf dat in strijd met een importverbod of de daarbij gestelde voorwaarden is opgezet.

25-05-2018 Opzetverbod kalveren uit Slowakije
Met ingang van 24 mei 2015 is het verbod om kalveren uit Slowakije op te zetten in verband met Blauwtong opgeheven.

05-02-2018 Opzetverbod kalveren uit Slowakije

Met ingang van 9 februari 2018 is het verboden kalveren uit Slowakije op te zetten in verband met het voorkomen van de ziekte Blauwtong.
In overeenstemming met artikel 41a van het Controle- en Sanctiereglement SKV krijgen aangeslotenen die zich niet houden aan het importverbod een boete van € 750,- per vleeskalf, die in strijd met dit verbod is opgezet.

10-10-2016 Opzetverbod kalveren uit Bulgarije

Met ingang van heden is het verboden kalveren uit Bulgarije op te zetten in verband met het voorkomen van de besmettelijke ziekte Lumpy Skin Disease.
In overeenstemming met artikel 41a van het Controle- en Sanctiereglement SKV krijgen aangeslotenen die zich niet houden aan het importverbod een boete van € 750,- per vleeskalf, die in strijd met dit verbod is opgezet.

Actueel

SKV jaarverslag 2019

Het SKV jaarverslag van 2019 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer