Over SKV

Producenten van Nederlands kalfsvlees kennen de wensen van hun afnemers door en door. Ze weten dat consumenten een lekker stukje vlees willen, maar bovenal moet het veilig zijn. Er mogen dus geen stoffen in zitten die er niet in thuis horen. Om extra zekerheid en vertrouwen te kunnen bieden, is in 1990 Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) opgericht. Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse overheid. Inmiddels valt vrijwel de hele nationale productie van kalfsvlees onder het SKV-regime.

Controles

Inspecteurs van SKV voeren onaangekondigd controles uit in alle schakels van de productieketen. Ze controleren producenten van kalvervoeders, handelaren in voer, vleeskalverbedrijven en slachterijen. De inspecteurs houden toezicht op de administratie en de procedures, voeren visuele controles uit en nemen monsters van bijvoorbeeld voer, haar en urine in de boerderij- én in de slachtfase. Op een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium vinden de analyses plaats. Overigens zijn wetenschappers permanent bezig om de bestaande analysemethoden verder te verfijnen en te vernieuwen. Wie de regels overtreedt kan rekenen op sancties vanuit SKV én op strafrechtelijke vervolging door de overheid.

Logo

Als vleeskalveren slachtrijp zijn en aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen, geeft SKV een kwaliteitscertificaat af. Het kwaliteitscertificaat is voor het slachthuis het teken dat de dieren streng zijn gecontroleerd en dat er geen verboden stoffen zijn aangetoond. Deze waarborg laat overigens onverlet dat ook in het slachthuis nog steekproefsgewijs monsters worden genomen. Karkassen van SKV-vleeskalveren krijgen een stempel met het logo Controlled Quality Veal (CQV) voor blanke vleeskalveren en het logo Controlled Rose Quality Veal (CRQV) voor rosé vleeskalveren. Afnemers kunnen dan direct zien dat ze te maken hebben met kalfsvlees dat onafhankelijk en intensief is gecontroleerd op ongewenste groeibevorderende middelen. Het kan dus met een veilig gevoel aan de consument worden aangeboden.
SKV staat voor betrouwbaar, 'schoon' kalfsvlees. De controle op de aanwezigheid van verboden groeibevorderende stoffen wordt uitgevoerd onder het NEN-EN 17020 accreditaat. SKV wordt hiertoe jaarlijks door de onafhankelijke Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) gecontroleerd (erkenningsnummer I034).

 

Actueel

SKV jaarverslag 2019

Het SKV jaarverslag van 2019 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer