College van Advies

SKV heeft een College van Advies (CvA) ingesteld. Het CvA is belast met het beheer van en het toezicht op het Productiecertificatie Reglement SKV (PCR).

Daarnaast is het CvA belast met het beheer van en toezicht op andere systemen op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065 waarvoor SKV als certificerende instantie optreedt, zoals bijvoorbeeld de Regeling IKB Vleeskalveren. 

In het CvA zijn de volgende groeperingen vertegenwoordigd:

  • Primaire sector
  • Veevoedersector
  • Vleessector
  • Vleeskalverhandel 

Actueel

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, RoemeniĆ«, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

lees meer