Geschillencommissie IKB

Er is een Geschillencommissie IKB Vleeskalveren. Deze Geschillencommissie behandelt geschillen tussen IKB deelnemers en de regelinghouder, die ontstaan over inhoudelijke bepalingen van de regeling IKB Vleeskalveren.
 
Wanneer er geschillen ontstaan tussen een IKB deelnemer en de Certificerende Instelling (SKV) worden deze behandeld conform het Geschillenreglement IKB, zoals door de SKV vastgesteld. Wanneer een IKB deelnemer het niet eens is met de werkwijze, interpretatie of een besluit van SKV in het kader van de regeling IKB Vleeskalveren, kan een deelnemer bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie. De bezwarencommissie adviseert de SKV, waarna de SKV haar besluit kan heroverwegen. Indien een betrokkenen na behandeling door de bezwarencommissie bezwaar blijft houden tegen handeling van SKV, kan een geschil aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. Deze onafhankelijke geschillencommissie doet uitspraak bij wege van bindend advies. 

Klik hier voor het geschillenreglement IKB.

Actueel

SKV jaarverslag 2019

Het SKV jaarverslag van 2019 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, RoemeniĆ«, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer