Technische Commissie

Naast een Wetenschappelijke Raad is door het bestuur een Technische Commissie ingesteld. Alle adviezen van de Wetenschappelijke Raad SKV worden eerst aan de Technische Commissie SKV voorgelegd, voordat ze in het bestuur worden behandeld.

Het doel van de Technische Commissie SKV is:

 • het adviseren van het bestuur en het door SKV gecontracteerde laboratorium omterent analyse-methoden die geschikt zijn om de doelstellingen van SKV te bereiken;
 • het initiëren van onderzoek en de besteding van onderzoeksgelden;
 • het adviseren van het bestuur omtrent monsterneming en analyse en de kwaliteitsboring daarvan;
 • het adviseren van het bestuur te aanzien van productkwaliteitsaspecten.
Wat doet de Technische Commissie SKV om dit doel te verwezenlijken? 
 • het adviseren van het bestuur omtrent (mede) te financieren onderzoeksprojecten;
 • de beoordeling en bespreking van tussen- en eindrapportages van door SKV (mede)gefinancierde- en/of begeleide projecten en resultaten van ander wetenschappelijk onderzoek;
 • de bewaking van het aangegeven tijdschema van de projecten en de toetsing aan criteria van planmatig werken;
 • het adviseren van het bestuur ten aanzien van voortzetting of beëindiging van door SKV (mede) gefinancieerde projecten.

Wie maken deel uit van de Technische Commissie SKV? 

 • de directeur van de SKV;
 • een persoon aangewezen van het door SKV gecontracteerde laboratorium;
 • zes deskundigen uit het bedrijfsleven;

Daarnaast zitten twee onafhankelijke wetenschappers uit de Wetenschappelijke Raad SKV als adviserend lid in de Technische Commissie SKV.

Actueel

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

lees meer