Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad van de SKV heeft als doel het bestuur te adviseren omtrent;
 • analysemethoden die geschikt zijn om de doelstellingen van de SKV te bereiken;
 • het te initiëren onderzoek;
 • monsterneming en analyse én de kwaliteitsborging daarvan;
 • productkwaliteitsaspecten.
Wat doet de Wetenschappelijke Raad SKV om dit doel te verwezenlijken?
 • het doen van voorstellen ten aanzien van een voortschrijdend onderzoeksplan
 • het doen van voorstellen ten aanzien van onderzoek en een bijbehorende begroting opstellen voor het bestuur;
 • het doen van voorstellen aan het bestuur ten aanzien van een gedetailleerd onderzoeksplan, zodat het project na definitieve goedkeuring door het bestuur
 • de beoordeling en bespreking van tussen- en eindrapportages van door SKV (mede) gefinancierde en/of begeleide projecten;
 • het adviseren van het door SKV gecontracteerde laboratorium omtrent de inhoud van de kwaliteitsborging (QA) en de kwaliteitsbeheersing (QC) door de evaluatie van de resultaten van ringonderzoeken en het rapporteren hieromtrent aan het bestuur. 
Wie maken deel uit van de Wetenschappelijke Raad SKV?
 • twee personen, aangewezen door de twee betrokken overheidslaboratoria, te weten: het NVWA laboratorium en het RIKILT;
 • één persoon, aangewezen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
 • de directeur van SKV;
 • één persoon aangewezen door het door SKV gecontracteerde laboratorium;
 • één persoon aangewezen door TNO;
 • twee wetenschappelijke onafhankelijke deskundigen, aangewezen door het bestuur in overleg met de overige leden van de raad.

Actueel

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

lees meer