Kwaliteit

SKV is voor de controle op verboden stoffen geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC/17020 (erkenningsnummer I034). Voor de certificeringen in het kader van het Product Certificatie Reglement (PCR) en Vitaal Kalf kalverhouders en be-en verwerkers is SKV geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 (erkenningsnummer C318). 

Deze accreditaten zijn uitgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) die jaarlijks controleert of de SKV nog aan de in de specifieke norm gestelde eisen voldoet, voor de werkzaamheden die onder accreditaat uitgevoerd worden.

Het geaccrediteerd zijn voor de controle op verboden stoffen en PCR  is voor SKV erg belangrijk, want de NEN-EN normen zijn internationaal en hiermee kan SKV aan aangeslotenen aantonen dat zij deze werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig uitvoert. Hiernaast biedt het accreditaat ook aan afnemers van kalfsvlees de garantie dat de controle van het productieproces door SKV, aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan.

Voor de werkwijze van de RvA en de verschillende normen zie www.rva.nl.  

 

 

Actueel

SKV jaarverslag 2019

Het SKV jaarverslag van 2019 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, RoemeniĆ«, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer