Disclaimer

2021-06-23T08:21:12+00:00

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ondanks het feit dat SKV grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan SKV niet garanderen dat deze informatie altijd juist, volledig en actueel is. SKV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van SKV sprake is van opzet of grove nalatigheid.

SKV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website opgenomen informatie. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SKV.

Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt SKV gebruik van persoonsgegevens. In de Privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.

SKV is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van SKV.

Disclaimer e-mail

De inhoud van e-mail berichten zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking of verdere verspreiding van e-mail berichten en haar bijlagen is, zonder schriftelijke toestemming van SKV, niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hierover te informeren en dit bericht te vernietigen. SKV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie in of overbrenging van e-mail berichten.