Vachthygiëne

2024-01-18T15:07:39+00:00

Dieren dienen volgens de Europese hygiëneregels schoon te worden aangevoerd op de slachterij. Een goede vachthygiëne helpt mee om het slachtproces zo hygiënisch mogelijk te laten verlopen. De NVWA ziet streng toe op de aanvoer van schone dieren en op de hygiëne tijdens het slachtproces. Om problemen bij aanvoer op de slachterij of slachting te voorkomen is het belangrijk dat daar waar nodig maatregelen worden genomen om de vachthygiëne te bevorderen.

Vachthygiëne in het CSR

In het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR) is vanaf 18 mei 2020 een artikel 43b over vachthygiëne toegevoegd. Bij de afgifte van het kwaliteitscertificaat verricht de controleur, bij voorkeur in aanwezigheid van de kalverhouder, de beoordeling van de vachthygiëne. De kalverhouder en eigenaar worden geïnformeerd over de score van de vachthygiëne. Ook voor de SKV aangesloten slachterijen is de score inzichtelijk.

Het protocol voor de bepaling van de vachthygiëne kunt u vinden op de pagina Downloads.

Downloads

Formulier Verbeterplan Vachthygiëne

Indien het aantal vleeskalveren in een koppel met een minder schone vacht (C-score) de 7% (5% in april-september) overstijgt, is de betreffende aangeslotene verplicht een verbeterplan in te dienen bij SKV. Een standaardformulier voor het verbeterplan is beschikbaar. Het verbeterplan dient binnen drie weken na aanschrijving te worden ingediend. Het niet (tijdig) indienen van het verbeterplan leidt tot een boete van € 50,- per vleeskalf met een C-score.

Het formulier verbeterplan vachthygiëne kunt u vinden op de pagina Downloads.

Downloads

Herbeoordeling

Bent u het niet eens met de vastgestelde vachthygiëne score? Dan dient u dit binnen 1 werkdag aan SKV te melden. SKV draagt dan, op kosten van ongelijk (>5% verschil in aantal C-scores), zorg voor een herbeoordeling door een andere controleur. De kosten voor een herbeoordeling bedragen € 116,-.