Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

2023-03-28T10:43:20+00:00

In de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf is de gehele kalverketen opgenomen. Naast kalverhouders, kunnen ook transporteurs, verzamelcentra en be- en verwerkers deelnemen. Met deze kwaliteitsregeling heeft de kalversector de volgende stap gemaakt in de continue verbetering van de kwaliteit van het kalfsvlees als eindproduct. Belangrijke onderwerpen binnen de regeling zijn de kwaliteit van het jonge kalf, waterkwaliteit, hygiëne in relatie tot antibioticagebruik, veelgebruik m.b.t. antibiotica, transport. En de controle op verboden stoffen en regels voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden.

De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is schemabeheerder van de kwaliteitsregeling en heeft SKV erkend als Certificerende Instantie (CI). De schemabeheerder stelt de voorschriften van Vitaal Kalf op, SKV voert de Vitaal Kalf controles uit en beoordeeld of een bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen. Wanneer de controle afgerond wordt ontvangt het bedrijf een Vitaal Kalf certificaat. Het is vanaf dat moment ook in het Vitaal Kalf register terug te vinden.

Meer informatie met betrekking tot de voorschriften van Vitaal kalf, relevante bijlagen en formulieren kunt u vinden op de website van SBK: www.kalversector.nl.