Deelnemen

2022-12-13T08:23:25+00:00

Wat houdt dat in?

U kunt zich bij SKV aanmelden als kalverhouder, juridisch eigenaar van kalveren, verzamelcentrum, be- en verwerker, SKV registratieplaats of transporteur. U wordt vervolgens door SKV gecontroleerd op de voorschriften en reglementen die op uw bedrijf van toepassing zijn. Deelname bij SKV gebeurd op vrijwillige basis en is mogelijk voor iedereen die zich aan het kwaliteitssysteem en de regels van SKV wil conformeren.

Aanvraagformulier

Hoe meld ik mij aan?

Om u aan te melden bij SKV vult u het aanvraagformulier in en stuurt u deze per post, mail of WhatsApp naar SKV. SKV zal uw bedrijf registreren en stuurt u informatie en contracten die voor u van toepassing zijn. Zodra wij alle getekende contracten retour hebben ontvangen wordt een eerste controle ingepland en/of ontvangt u de benodigde inloggegevens.

Kalverhouder
Juridisch eigenaar van kalveren
Be- en verwerker
Verzamelcentrum
Collecterende handelaar
Transporteur GTSKV
SKV registratieplaats

Kalverhouder

Wanneer u zich als kalverhouder bij SKV aanmeldt controleren wij elk jaar of u voldoet aan de voorschriften van het Kwaliteitssysteem Vitaal Kalf voor de kalverhouderij en moet u zich houden aan de reglementen die door SKV zijn opgesteld. De jaarlijkse Vitaal Kalf controle wordt op uw bedrijf uitgevoerd door een van onze controleurs. Het controlerapport wordt daarna op kantoor beoordeeld. Voldoet u aan alle voorschriften? Dan ontvangt u een Vitaal Kalf certificaat. Houd er rekening mee dat u na de eerste controle pas officieel onder Vitaal Kalf valt als de controle afgerond is en u het certificaat heeft ontvangen. Uw bedrijf staat vanaf dat moment ook in het Vitaal Kalf register.

SKV kan op uw bedrijf naast de jaarlijkse controle ook onaangekondigde controles en bemonsteringen uitvoeren.

Meer informatie over de voorschriften van Vitaal Kalf kunt u vinden op de website van SBK: www.kalversector.nl.

Meer informatie over de SKV reglementen vindt u hier.

Bent u ook juridisch eigenaar van de kalveren op uw bedrijf? Kijk dan ook bij de informatie voor Juridisch eigenaren van kalveren.

Deelnamekosten

De SKV aangesloten eigenaar van vleeskalveren betaalt een bijdrage per kalf. Kijk voor meer informatie onder het kopje juridisch eigenaar van kalveren.

Juridisch eigenaar van kalveren

Wanneer u zich als juridisch eigenaar bij SKV aanmeldt controleren wij elk jaar of u voldoet aan de PCR voorschriften en moet u zich houden aan de reglementen die door SKV zijn opgesteld. Alle kalveren waar u juridisch eigenaar van bent staan op een bedrijf dat deelneemt aan is bij Vitaal Kalf en alle kalveren worden afgeleverd met een SKV kwaliteitscertificaat.

De jaarlijkse PCR controle wordt op uw bedrijf uitgevoerd door een van onze controleurs. Het controlerapport wordt daarna op kantoor beoordeeld. Voldoet u aan alle voorschriften? Dan ontvangt u een PCR certificaat.

De PCR voorschriften kunt u vinden in Bijlage III van het Controle- en Sanctiereglement SKV.

Meer informatie over de SKV reglementen vindt u hier.

Deelnamekosten
U betaalt per opgezet kalf een bijdrage aan SKV. Meer informatie over de kosten per kalf kunt u vinden in artikel 13 van het Huishoudelijk reglement SKV.

Be- en verwerker

Wanneer u zich als be- en verwerker bij SKV aanmeldt controleren wij elk jaar of u voldoet aan de voorschriften Vitaal Kalf voor be- en verwerkers en moet u zich houden aan de reglementen die door SKV zijn opgesteld. De jaarlijkse controle wordt op uw bedrijf uitgevoerd door een van onze controleurs. Het controlerapport wordt daarna op kantoor beoordeeld. Voldoet u aan alle voorschriften? Dan ontvangt u een Vitaal Kalf certificaat. Houdt er rekening mee dat u na de eerste controle pas officieel onder Vitaal Kalf valt als de controle afgerond is en u het certificaat heeft ontvangen. Uw bedrijf staat vanaf dat moment ook in het Vitaal Kalf register.

Meer informatie over de voorschriften van Vitaal Kalf kunt u vinden op de website van SBK: www.kalversector.nl

Meer informatie over de SKV reglementen vindt u hier.

Deelnamekosten
U betaald per geslacht vleeskalf een bijdrage aan SKV. Meer informatie over de kosten per kalf kunt u vinden in artikel 13 van het Huishoudelijk reglement SKV.

Verzamelcentrum

Als verzamelcentrum moet u voldoen aan de voorschriften Vitaal Kalf voor verzamelcentra. U kunt hier op 2 manieren aan voldoen.

  1. U meld zich aan bij Vee & Logistiek als Verzamelcentrum en daarnaast bij SKV voor IKB 2008 voor Verzamelcentra.
  2. U meld zich bij SKV aan voor Vitaal Kalf.

De jaarlijkse controle wordt op uw bedrijf uitgevoerd door een van onze controleurs. Het controlerapport wordt daarna op kantoor beoordeeld. Voldoet u aan alle voorschriften? Dan ontvangt u een IKB of Vitaal kalf certificaat.

Meer informatie over de voorschriften van Vitaal Kalf kunt u vinden op de website van SBK: www.kalversector.nl

Meer informatie over de SKV reglementen vindt u hier.

Voor meer informatie over deelnamekosten kunt u contact opnemen met SKV.

Collecterende handelaar

Wanneer u zich als collecterende handelaar aanmeldt bij SKV controleren wij elk jaar of u voldoet aan de voorschriften van het Kwaliteitssysteem Vitaal Kalf voor collecterende handelaren. De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door een van onze controleurs. Het controlerapport wordt daarna op kantoor beoordeeld. Voldoet u aan alle voorschriften? Dan ontvangt u een Vitaal Kalf certificaat.

U krijgt daarnaast toegang tot het KVS systeem waarin u nationale transporten van kalveren tussen het geboortebedrijf en het verzamelcentrum of de kalverhouderij kan melden.

Meer informatie over de voorschriften van Vitaal Kalf kunt u vinden op de website van SBK: www.kalversector.nl

Meer informatie over de SKV reglementen vindt u hier.

Voor meer informatie over deelnamekosten kunt u contact opnemen met SKV.

Transporteur GTSKV

Om vleeskalveren tijdens alle stadia van een internationaal transport naar Nederland te kunnen traceren dienen transporten geregistreerd te worden in het GTSKV systeem. Wanneer u als transporteur gebruik wilt maken van het GTSKV systeem kunt u zich bij SKV melden d.m.v. het algemene aanvraagformulier. U ontvangt vervolgens inloggegevens voor het GTSKV systeem.

Meer informatie over GTSKV kunt u hier vinden.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het GTSKV systeem als transporteur.

SKV registratieplaats

Wanneer u zich aanmeldt als registratieplaats bij SKV dan moet u voldoen aan een aantal door SKV opgestelde voorwaarden en eisen. Hierover kunt u meer vinden op de GTSKV pagina.

Wilt u uw controlepost of verzamelcentrum laten erkennen als een SKV registratieplaats, dan kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding als registratieplaats.