Kwaliteitscertificaat

2021-06-22T15:26:56+00:00

Wanneer een houder of juridisch eigenaar aangeeft dat zij vleeskalveren wil laten slachten, komt een SKV controleur langs om het koppel aan een laatste visuele inspectie te onderwerpen. Wanneer de SKV inspecteur op basis van deze inspectie geen reden heeft te vermoeden dat er verboden stoffen zijn toegediend aan het koppel wordt een kwaliteitscertificaat voor het betreffende koppel uitgegeven.

Pas wanneer er een kwaliteitscertificaat is afgegeven mogen de vleeskalveren ter slacht worden aangeboden. SKV aangesloten slachterijen mogen alleen vleeskalveren slachten waarvoor een kwaliteitscertificaat is afgegeven. Het kwaliteitscertificaat is maximaal 2 weken geldig.

Een voorbeeld van het kwaliteitscertificaat is te vinden in bijlage II van het Controle en Sanctie reglement.

CQV en CRQV logo

Karkassen van SKV-vleeskalveren krijgen een stempel met het logo Controlled Quality Veal (CQV) voor blanke vleeskalveren en het logo Controlled Rose Quality Veal (CRQV) voor rosé vleeskalveren. Afnemers kunnen dan direct zien dat ze te maken hebben met kalfsvlees dat onafhankelijk en intensief is gecontroleerd op ongewenste groeibevorderende middelen. Het kan dus met een veilig gevoel aan de consument worden aangeboden.