Werkzaamheden

2023-03-28T10:59:42+00:00

Controles

SKV is de specialist op het gebied  van controle, audits en monsternames in de kalversector. Elke week worden er door de controleurs van SKV onaangekondigde bezoeken uitgevoerd bij aangesloten bedrijven. Tijdens het bezoek worden vleeskalveren visueel gecontroleerd en worden onder andere urinemonsters van vleeskalveren en monsters van kalvervoeders genomen. Tevens worden administratieve controles gedaan en worden er monsters genomen bij kalfsvlees verwerkende bedrijven.

Meer weten

Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

SKV is door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) aangewezen als de Certificerende instantie voor het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf. In dat kader verricht de SKV de controles en certificeringen bij kalverhouders, be- en verwerkers en verzamelcentra. Belangrijke onderwerpen binnen de kwaliteitsregeling zijn de kwaliteit van het jonge kalf, waterkwaliteit, hygiëne in relatie tot antibioticagebruik, veelgebruik m.b.t. antibiotica, transport, de controle op verboden stoffen en regels voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden.

Meer weten

Vitaal Kalf register

In het Vitaal Kalf register kunt u alle Vitaal Kalf gecertificeerde bedrijven vinden.

Register

Infokalf

Bent u aangesloten bij SKV? Dan kunt u op Infokalf inloggen en informatie vinden over uw eigen bedrijf of bedrijven waarvan u Juridisch eigenaar bent.

Meer weten

Kwaliteitscertificaat

SKV vleeskalveren mogen alleen ter slacht worden aangeboden nadat voor het betreffende koppel een kwaliteitscertificaat is afgegeven. Nadat een SKV controleur een visuele controle op het bedrijf heeft gedaan en op basis van deze inspectie geen reden heeft te vermoeden dat er verboden stoffen zijn toegediend wordt een kwaliteitscertificaat afgegeven.

Meer weten

Voedselketeninformatie (VKI)

Vanaf 1 januari 2009 zijn veehouders verplicht Voedselketeninformatie (VKI) met de dieren mee te geven naar de slachterij. Een deel van de informatie wordt door SKV geautomatiseerd verstrekt aan de slachterij. Een ander deel van de verplichte informatie dient aangeleverd te worden door de kalverhouder d.m.v. een VKI formulier.

Meer weten

Vachthygiëne

Dieren dienen volgens de Europese hygiëneregels schoon te worden aangevoerd op de slachterij. Een goede vachthygiëne helpt mee om het slachtproces zo hygiënisch mogelijk te laten verlopen. Om de vachthygiëne verder te optimaliseren, zijn er vanaf 18 mei 2020 nieuwe regels opgenomen in het Controle- en Sanctiereglement.

Meer weten

Garantiesysteem tracering SKV (GTSKV)

Het GTSKV systeem is opgezet om SKV kalveren die geïmporteerd worden, tijdens het gehele transport te kunnen traceren. SKV controleert of de meldingen juist zijn geregistreerd.

Meer weten
SKV Registratieplaatsen
Verder lezen
Opzetverbod buitenlandse kalveren
Verder lezen