SKV waarborgt de kwaliteit van kalfsvlees

2024-01-23T11:57:51+00:00

Welkom bij Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Over ons

SKV is opgericht om de kwaliteit van kalfsvlees te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen.

Deelnemen

Sluit u bij aan bij SKV als kalverhouder, juridisch eigenaar, verzamelcentrum,  be- en verwerker of transporteur en laat zien dat u voldoet aan de actuele kwaliteitseisen binnen de kalversector.

Kwaliteit

Voor de controle op verboden stoffen is SKV geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC/17020. Voor de certificeringen in het kader van Vitaal Kalf volgens NEN-ISO/IEC 17065.

Werkzaamheden

SKV is de specialist op het gebied van controle, audits en monsternames in de kalversector. Onze medewerkers zijn uitgerust met de modernste apparatuur waarmee ze inspectie- en controleresultaten geautomatiseerd kunnen vastleggen. Alle partijen in de vleeskalversector kunnen daardoor vaak nog dezelfde dag over de afgesproken informatie beschikken.

Ontdek meer

Kwaliteitssysteem Vitaal Kalf

SKV is door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) aangewezen als de Certificerende instantie voor het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf. In dat kader verricht de SKV de controles en certificeringen bij kalverhouders, be- en verwerkers en verzamelcentra. Belangrijke onderwerpen binnen de kwaliteitsregeling zijn de kwaliteit van het jonge kalf, waterkwaliteit, hygiëne in relatie tot antibioticagebruik, veelgebruik m.b.t. antibiotica, transport, de controle op verboden stoffen en regels voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden.

Meer weten

Algemeen

Werken bij SKV
Vacatures bekijken
Veel gestelde vragen
Geholpen worden
Reglementen
Alle reglementen

VKI formulier

Vanaf 1 januari 2009 zijn veehouders verplicht Voedselketeninformatie (VKI) met de dieren mee te geven naar de slachterij. Een deel van de informatie wordt door SKV geautomatiseerd verstrekt aan de slachterij. Een ander deel van de verplichte informatie dient aangeleverd te worden door de kalverhouder d.m.v. een VKI formulier.

Meer weten