Over SKV

2023-05-31T10:30:23+00:00

Even voorstellen

Consumenten willen een lekker stukje kalfsvlees, maar het moet ook veilig zijn. Er mogen dus geen stoffen in zitten die er niet in thuis horen. Om extra zekerheid en vertrouwen te bieden, is in 1990 Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) opgericht. Inmiddels neemt vrijwel de hele productieketen deel aan SKV. SKV heeft als doel om de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt in overeenstemming met vastgestelde kwaliteitseisen en zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Dat betekent dat de werknemers van SKV in alle schakels van de productieketen en op verschillende niveaus controles uitvoeren, zowel op locatie als administratief.

Controles

Controles worden door de controleurs van SKV onaangekondigd uitgevoerd, onder andere bij houders van vleeskalveren, kalfsvlees verwerkende bedrijven en bereiders van en handelaren in kalvervoeders die zich aangesloten hebben bij SKV. Tijdens de controles worden vleeskalveren visueel gecontroleerd en worden onder andere urinemonsters van vleeskalveren en monsters van kalvervoeders genomen. Tevens worden administratieve controles gedaan en bezoeken controleurs kalfsvlees verwerkende bedrijven om daar monsters te nemen.

SKV is daarnaast door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) aangewezen als de Certificerende Instantie voor het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf. In dat kader verricht de SKV de controle en certificering bij kalverhouders, be- en verwerkers en verzamelcentra. Controlepunten zijn onder andere dierwelzijn, diergeneesmiddelengebruik en registratie, hygiëne in relatie tot het antibioticagebruik en reductie van antibioticagebruik, I&R, ongediertebestrijding, de kwaliteit van het jonge kalf, drinkwaterkwaliteit en de controle op verboden stoffen en regels voor het transport en slachten, wegen en classificeren van kalveren.

Accreditatie SKV

SKV is gecrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De accreditatie biedt de garantie aan alle afnemers, nationaal en internationaal, dat de controle van het productieproces aan vastgestelde voorwaarden voldoet. Daarnaast toont SKV hiermee aan dat de werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig worden uitgevoerd. Voor de controle op verboden stoffen is SKV geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC/17020 (erkenningsnummer I034). Voor de certificeringen Vitaal Kalf kalverhouders en be-en verwerkers is SKV geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 (erkenningsnummer C318). De RvA controleert jaarlijks of de SKV nog aan de in de specifieke norm gestelde eisen voldoet.

Voor meer informatie over de werkwijze van de RvA en de verschillende normen zie www.rva.nl.

Ketenborging

De borging van voedselveiligheid en het versterken van de voedselintegriteit kan worden bevorderd door private kwaliteitssystemen, zoals SKV. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in dat kader criteria vastgesteld waaraan private kwaliteitssystemen moeten voldoen. Het controlesysteem van SKV, dat ziet op de afwezigheid van verboden groeibevorderende stoffen, is erkend door de NVWA en opgenomen in het overzicht met geaccepteerde kwaliteitssystemen. Meer informatie vindt u op www.ketenborging.nl.

Bestuur

Het bestuur van SKV bestaat uit 3 personen, Johan de Leeuw, Jan van der Greef en Matthé Elema.

Meer weten
Commissies

SKV heeft verschillende commissies die haar adviseren en ondersteunen.

Onze commissies
Organogram

Download het SKV organogram hier.

Download Organogram
Reglementen

U kunt de SKV reglementen hier downloaden en inzien.

Reglementen inzien
Jaarverslagen

Elk jaar wordt er door SKV een jaarverslag gemaakt.

Jaarverslag inzien
Vacatures

Vindt hier de actuele vacatures bij SKV.

Vacatures bekijken

Aangesloten slachterijen

Ameco
Exportslachterij Family Beef B.V.
EKRO B.V.
ESA B.V.
T. Boer & Zn B.V.
Veal Fine Hans Roerink B.V.
Vee- en vleeshandel Beernink
Vitelco B.V.

Actueel

Image
Directeur SKV Lees meer
Image
Jaarverslag 2022 Lees meer