Vachthygiëne

Dieren dienen volgens de Europese hygiëneregels schoon te worden aangevoerd op de slachterij. Een goede vachthygiëne helpt mee om het slachtproces zo hygiënisch mogelijk te laten verlopen. De NVWA ziet streng toe op de aanvoer van schone dieren en op de hygiëne tijdens het slachtproces. Om problemen bij aanvoer op de slachterij of slachting te voorkomen is het belangrijk dat daar waar nodig maatregelen worden genomen om de vachthygiëne te bevorderen.
Om de vachthygiëne verder te optimaliseren, zijn er vanaf 18 mei 2020 nieuwe regels opgenomen in het Controle- en Sanctiereglement.
 
Vachthygiëne in het CSR
In het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR) is een artikel 43b over vachthygiëne opgenomen. Bij de afgifte van het kwaliteitscertificaat verricht de controleur, bij voorkeur in aanwezigheid van de kalverhouder, de beoordeling van de vachthygiëne. De kalverhouder en eigenaar worden geïnformeerd over de score van de vachthygiëne. Ook voor de SKV aangesloten slachterijen is de score inzichtelijk.
 
Formulier Verbeterplan Vachthygiëne
Indien het aantal vleeskalveren in een koppel met een minder schone vacht (C-score) de 10% (6% in april-september) overstijgt,  dient de betreffende aangeslotene een verbeterplan in te dienen bij SKV. Een standaardformulier voor het verbeterplan is via onderstaande link beschikbaar. Het verbeterplan dient binnen drie weken te worden ingediend. Het niet (tijdig) indienen van het verbeterplan leidt tot een boete van € 50,- per vleeskalf met een C-score.
 
Herbeoordeling
Bent u het niet eens met de vastgestelde score? Dan dient u dit binnen 1 werkdag aan SKV te melden. SKV draagt dan, op kosten van ongelijk (>5% verschil in aantal C-scores), zorg voor een herbeoordeling door een andere controleur. De kosten voor een herbeoordeling bedragen € 116,-.
 
Klik hier om het formulier verbeterplan te downloaden.

Actueel

SKV jaarverslag 2019

Het SKV jaarverslag van 2019 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer